Sporazum kao osnova saradnje između civilnog društva i vlasti u BiH
Finalna konferencija


Agencija lokalne demokratije Mostar domaćin je završne aktivnosti projekta "Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo", finalne konferencije pod nazivom "SPORAZUM KAO OSNOVA SARADNJE IZMEĐU CIVILNOG DRUŠTVA I VLASTI U BOSNI I HERCEGOVINI". Konferencija je održana u Mostaru u Hotelu Ero, 09. i 10. maja / svibnja 2013.

Ovaj dvogodišnji projekt je realiziran uz podršku Delegacije Evropske unije u BiH u sklopu programa Podrška tematskim NVO mrežama. Vodeći partner je Asocijacija agencija lokalne demokratije, dok su ostali partneri organizacije-članice njihove mreže iz BiH, Hrvatske i Srbije - Agencija lokalne demokratije Mostar, Zavidovići, Osijek i Subotica, kao i Forum građana Tuzle, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Bihać, lokalne NVO koje efikasno doprinose razvoju lokalne demokratije i implementaciji opštinskih sporazuma o saradnji.Finalna Konferencija je bila prilika da se predstave realizirane aktivnosti, te daju preporuke i planovi dalje saradnje. U uvodnom dijelu prvog dana konferencije pozdravnim govorima su se obratili :
Dženana Dedić, LDA Mostar,
Ljubo Bešlić, gradonačelnik Grada Mostara,
Marco Boaria, šef odjela za razvoj projekata, ALDAOdžani su i tematski paneli :
Uvodni panel: Sporazumi o saradnji - od pravnog okvira do efikasne implementacije
- Sadeta Škaljić, Ministarstvo pravde BiH, Pomoćnica ministra u sektoru za civilno društvo: Saradnja vlasti sa civilnim društvom u BiH
- Murisa Marić, NVO "DON" Prijedor: Izazovi i perspektive razvoja civilnog društva

  

Panel sesija 1. Implementacija opštinskih sporazuma o saradnji i tematsko umrežavanje u Bosni i Hercegovini Moderatori: Murisa Marić, "Don" Prijedor ; Emina Babović Gojačić, Forum građana TuzlaPanel sesija 2. Efikasno djelovanje i pružanje usluga lokalne samouprave u saradnji sa OCD: Komparativna analiza i prakse u Evropskoj uniji i zemljama Zapadnog Balkana Moderatori: Miljenko Turniški, LDA Osijek, Croatia; Slaviša Prorok, CPCD;Izalganja panelista kao i aktivna diskusija učesnika dali su uvid u trenutne izazove provedbe EU standarda demokratskog upravljanja na lokalnom nivou, ulogu lokalne samouprave u procesu integracije u EU, kao i pregled lokalnih praksi vezanih za provedbu općinskih sporazuma o saradnji u Bosni i Hercegovini. Preporuke sa panela će biti važna osnova daljih aktivnosti na implementaciji sporazuma, te poboljšanju saradnje vlasti i civilnog sektora u BiH.
Partnerske organizacije su na konferencije potpisale i Memorandum o saradnji, cime su se obavezale na dalje aktivnosti sa ciljem davanja podrške implementaciji opštinskih Sporazima.

   

Drugi dan konferencije 10. maja/svibnja održan je i Sajam nevladinih organizacija. Sajam je svečano otvorila gospodja Senada Sadović, šefica Službe za odgoj, obrazovanje, mlade i sport, Odjela društvenih djelatnosti Grada Mostara.

   

Ovo je bila prilika za NVO-e iz BiH i regiona da se predstave i uspostave međusobne kontakte i saradnju. Posebno korisni su bili tematski okrugli stolovi organizirani u sklopu Sajma:
Okrugli sto 1. Razvoj lokalne demokratije i učešće građana u donošenju odluka Moderatorica: Šefika Muratagić, Ključ budućnosti Ključ
Okrugli sto 2. Jednakost spolova Moderatorica: Mirjana Penava, Forma F Mostar
Okrugli sto 3. Jačanje mladih Moderator: Jasmin Jašarević, PRONI Brčko

   

Moderatori tematskih okruglih stolova pružili su priliku učesnicima da razgovaraju o temama kojima se bave i na taj način daju svoj maksimalni doprinos diskusiji i datim preporukama.

Na konferenciju su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, tematske NVO mreže, eksperti i istraživači, predstavnici lokalne samouprave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, kao i lokalni mediji.


 
english
 
Forum
 
 
- Jingl za projekat No1 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No2 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No3 - mp3 750 kb
 
 
 
Forum građana Tuzle - Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla; tel/fax +387 35 258 075, 258 076, 258 079; e-mail: forum_tz@bih.net.ba
 
Početna    O nama    Projekti    Publikacije   Izvještaji    Arhiva    Kontakti