Dokumenti

 Opšti okvirni sporazum za mir u BiH (442 kb)
 
 Konvencija o pravima djeteta (207 kb)
 
 UN deklaracija o ljudskim pravima (203 kb)
 
 Evropska povelja o lokalnoj samoupravi (56 kb)
 
 Evropska konvencija o ljudskim pravima i osnovnim slobodama (271 kb)
 
 Evropska konvencija za zaštitu nacionalnih manjina (190 kb)
 
 BiH Izvještaj o suočavanju sa prošlošću (333 kb)
 
 Evropska povelja o učešću mladih u životu (70 kb)
 
 Zakon o korištenju zajedničkih prostorija (121 kb)
 
 Zakon o udruženjima i fondacijama u BiH (96 kb)
 
 Plan provedbe misije OHR (87 kb)
 
 Izvještaj evropske komisije o spremnosti bih za pregovore (161 kb)
 
 Evropska socijalna povelja (27 kb)
 
 Nacrt ustava R. Bosne i Hercegovine (210 kb)
 
 Platforma za novi demokratski ustav Republike BiH (320 kb)
 
 Ustav BiH - izmjene i dopune 2010 (225 kb)
 
 Predloženi amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine (103 kb)
 
 
 
 
 
Forum
 
 
- Jingl za projekat No1 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No2 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No3 - mp3 750 kb
 
 
 
Forum građana Tuzle - Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla; tel/fax +387 35 258 075, 258 076, 258 079; e-mail: forum_tz@bih.net.ba
 
Početna    O nama    Projekti    Publikacije   Izvještaji    Arhiva    Kontakti