Aktivni projekti Foruma građana Tuzle

 

- Projekat "Program održivosti civilnog društva u BiH" (CSSP)
- Program održivosti civilnog društva (CSSP) je petogodišnji projekat koji implemenitraju Centri civilnih inicijativa, kao glavni implementator, i Centar za promociju civilnog društva, kao partner na projektu, u periodu septembar 2013 - avgust 2018. godine. Program CSSP je finansijski podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Analiza potreba korisnika
- Jačanje kapaciteta i održivosti organizacije

- Analiza potreba građana u vezi sa izbornim procesom (preuzmi 137 KB)
- Analiza potreba građana u smislu reforme pravosuđa (preuzmi 31 KB )
- Analiza potreba korisnika kao stanovnika mjesnih zajednica Grada Tuzla (preuzmi 44 KB)
- Analiza potreba građana - Građani BiH u smislu izgradnje razumijevanja i povjerenja (preuzmi 31 KB)

 
- Projekat "Ustavne promjene u Bosni i Hercegovilni - građanska inicijativa".
- (Projekat je finansiran po programu CAP II Građansko zastupanje, od USAID-a preko CCI-a.)
 
- Učešće javnosti i saradnja kao preduslovi za zaštitu okoliša u Tuzli, Bosna i Hercegovina; rijeka Jala kao studija slučaja održivog razvoja
- (Projekat podržava: Fondacija za dijalog u tranzicionim regijama (STIDIT) iz Nizozemske)
 
- Projekat: Antidiskriminacijski program
- (Projekat realizuje Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina u saradnji sa Forumom građana Tuzle, Centrom za ljudska prava Mostar, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Prava za sve Sarajevo)
 
- Projekat: Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
- (Projekat implementira Asocijacija agencija lokalne demokratije iz Francuske u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije Mostar, Forumom građana Tuzle, DON Prijedor, Centrom za lokalni razvoj Breza, Demokratskim centrom Nove nade Bihać, Agencijom lokalne demokratije Zavidovići, Agencijom lokalne demokratije Subotica i Agencijom lokalne demokracije Osijek)
 
 
 
 

Forum gradjana Tuzle - Forum of Tuzla Citizens Projekti-Projects

 
 
 
Forum
 
 
- Jingl za projekat No1 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No2 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No3 - mp3 750 kb
 
 
 
 
Forum građana Tuzle - Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla; tel/fax +387 35 258 075, 258 079; e-mail: forum_tz@bih.net.ba
 
Početna    O nama    Projekti    Publikacije   Izvještaji    Arhiva    Kontakti