Građani Tuzle okupljeni na Osnivačkoj skupštini Foruma građana Tuzle poručuju svima koji odlučuju o sudbini Bosne i Hercegovine da prekinu sa špekulacijama o nekakvoj etničkoj podijeli naše domovine. Građani Tuzle i danas, kao i u vrijeme mira, dokazuju na vlastitom primjeru, kako je slobodan i čovjeka dostojan život moguć samo na nepodjeljenom tlu i uz puno uvažavanje dostojanstva svakog građanina, neovisno od njegove nacionalne i vjerske pripadnosti.

Deklaracija Osnivačke skupštine Foruma građana Tuzle od 28.02.1993. godine.

Lična karta FGT

Forum građana Tuzle (FGT) nastao je iz potrebe i odlučnosti da se Bosna i Hercegovina sačuva kao cjelovita, nezavisna i decentralizovana suverena država uređena na principima parlamentarne demokratije, u njenim historijskim i geopolitičkim granicama, priznatim od međunarodne zajednice, te da se nijedan dio njene teritorije ne može smatrati posebnom nacionalnom teritorijom bilo kojeg njenog naroda, kao i odgovor na porast nacionalizma u vlastitoj sredini.
Forum građana Tuzle je vanstranačko udruženje, u kojem se građani okupljaju po slobodnoj volji i individualnom izboru. Pripadnost bilo kojoj političkoj, nacionalnoj, vjerskoj, socijalnoj, starosnoj ili polnoj grupi nije prepreka za djelovanje u Forumu. Sastav FGT, međutim čine građani-pojedinci, a ne predstavnici političkih, nacionalnih, vjerskih, socijalnih ili starosnih grupa. FGT je u tom smislu otvoren prema svim građanima kojima je stalo do očuvanja i razvoja tradicionalnih demokratskih, urbanih, kulturnih i etičkih vrijednosti Tuzle i BiH kao multinacionalne i multireligijske građanske sredine.

NAČELA I CILJEVI

FGT se zalaže za:
. kažnjavanje svih ratnih zločinaca
. povratak prognanih i izbjeglih lica na svoja vjekovna ognjišta i vraćanje njihove imovine
. pokretanje procesa vraćanja međusobnog povjerenja motivisanog humanizmom i snagom duha
. podrška i aktivno učestvovanje u svim mirovnim konstruktivnim inicijativama koja su u saglasnosti sa načelima i ciljevima FGT
. demokratsko djelovanje u svim sferama života u gradu Tuzli i BiH
. snažan uticaj i reagovanje na sva zbivanja u gradu i BiH koja su u suprotnosti sa demokratskim principima i programskim načelima FGT
. punu ravnopravnost građana, bez obzira na njihovu političku, nacionalnu, vjersku, socijalnu, starosnu i polnu pripadnost
. poštovanje svih ljudskih sloboda i prava, u skladu sa Deklaracijom o pravima čovjeka
. razvijanje osjećanja bosanskohercegovačkog patriotizma na temeljima pozitivnog kulturnog i etničkog iskustva na našem podneblju
. očuvanje i njegovanje multinacionalnog i multireligijskog materijalnog i duhovnog naslijeđa u skladu sa civilizacijskim kriterijima
. razvijanje osjećanja ljubavi, odanosti i privrženosti prema gradu, zaštita Tuzle i njenog tradicionalnog, duhovnog i kulturnog bića
. stvaranje uslova za evropski kvalitet života i rada u svim oblastima
. očuvanje, zaštitu i unapređenje čovjekove okoline sa preduzimanjem svih ekoloških mjera u tom cilju
. očuvanje i razvoj kadrovskih potencijala i njihova afirmacija na realizaciji projekata koji će Tuzlu približiti i uvesti u sve evropske tokove i procese
. povezivanje i saradnja sa sličnim udruženjima iz Evrope i Svijeta.NAČIN RADAGlavni odbor FGT je izvršni organ i broji 9 članova.
Radom Glavnog odbora predsjedava predsjednik i dva potpredsjednika, koji su ujedno i predsjednik i potpredsjednici FGT.
Savjet FGT je savjetodavni organ koji čini do 30 uglednih građana Tuzle.


PROJEKTI I AKTIVNOSTI

- U vrijeme desetomjesečne blokade grada Tuzle FGT organizuje seriju javnih tribina na temu "Kako preživjeti".
- FGT je organizator i realizator kulturne manifestacije "Tuzlanska jesen" u okviru koje je priređeno Veče poezije, izložba iz kulturne baštine Muzeja istočne Bosne, izložba likovnih radova iz privatnih zbirki, Sajam literature za djecu.
- FGT se angažuje na obezbjeđivanju i distribuciji humanitarne pomoći.
- FGT je u maju i julu 1994. godine organizovao dvije javne tribine pod nazivima "BiH u svjetlu Ženeve" i "Vašingtonski sporazum".
- FGT u saradnji sa VERONA FORUMOM iz Brisela i Udruženjem nezavisnih intelektualaca KRUG 99 iz Sarajeva je organizator Međunarodne konferencije na temu "Može li biti Evrope bez multikulture?" koja je održana u Tuzli od 3. do 5. 11. 1994. godine pod pokroviteljstvom Evropskog parlamenta
- FGT u saradnji sa Helsinškim parlamentom građana i Opštinskim vijećem Tuzla je organizator Međunarodne konferencije na temu "Lokalna demokratija u BiH i Evropi" koje je održana u Tuzli od 14. do 17. 11. 1994. godine.
- FGT u saradnji sa gradom Bolonjom i organizacijom Njemačko-bosanskog prijateljstva iz Wupertala realizuje projekat "Daljinskog kumstva" kojim je obuhvaćeno više od 200 tuzlanskih porodica.
- FGT organizuje u februaru 1995. godine javnu tribinu "Zaštita ljudskih prava", a u aprilu iste godine organizuje tribinu na kojoj promoviše instituciju Ombudsmena Federacije R BiH.
- Preko sistema e-mail veza ZAMIR, FGT je u vrijeme informativne blokade i pokidanih veza, organizovao pismenu komunikaciju sa svim republikama bivše Jugoslavije i cijelim svijetom. Preko istog sistema ide i projekt "Pisma", koji omogućuje pismenu komunikaciju građanima sa inostranstvom. Dnevno se preko ovog sistema primalo i slalo oko 100 pisama.
- FGT je bio suorganizator Generalne skupštine Helsinškog parlamenta građana, koja je održana u Tuzli od 19. do 22. 10. 1995. godine i na kojoj je učestvovali oko 600 učesnika iz zemlje i inostranstva.
- FGT inicira i vodi projekat "Građanski alternativni parlament BiH", koji inicira, ohrabruje, materijalno pomaže i povezuje lokalne građanske inicijative na nivou države BiH. Osnivačka Skupština "Građanskog alternativnog parlamenta BiH" održana je 31. augusta 1996. Sjedište GAP BiH je u Tuzli.
- Od 1997., National Endowment for Democracy, Washington, kroz projekat "Građanski alternativni parlament BiH - jačanje civilnog društva", pomaže rad GAP-a i njegove članice. Od početnih 14 članica mreže, GAP BiH je do danas izrastao u mrežu od 30 vrlo respektabilnih NVO-a, prepoznatljivih u svojim sredinama.
- 22.10.1995., u saradnji sa Udruženjem "Krug 99" iz Sarajeva, FGT je izdao Povelju koja sadrži osnovne principe organizovanja zajedničke države BiH.
- Uz finansijsku pomoć NCA (Norveška crkvena pomoć) FGT je objavio brošuru "Uvod u ljudska prava", koja predstavlja prvi ozbiljniji pisani rad na području ljudskih prava u istoriji BiH.
- U saradnji sa IKV-om i Helsinškim odborom za ljudska prava u RS, FGT vodi Projekat "The Way Back", koji pomaže raseljenim licima iz Tuzle i Bijeljine da se vrate svojim kućama. Projekat je uspješno završen 2001. godine kada je popravkom oko 20 kuća u Janji i Požarnici omogućen povratak za izbjegličke porodice a povratnici u Janju su takođe dobili i tri traktora. U 2002., takođe u saradnji sa IKV-om i novoosnovanim NVO - Forum građana Srebrenice, projekat je nastavljen na području Srebrenice.
- U saradnji sa ABF Getebőrg Švedska, FGT pokreće i vodi obrazovni program pod imenom "ABF-FGT Data studio" u kome se građani obučavaju informacionim tehnologijama. Osim sticanja vrlo korisnog znanja pa i međunarodno priznatog certifikata (ECDL) nakon položenih testova, polaznici škole se i dodatno obrazuju iz oblasti demokratizacije društva, zaštite ljudskih prava, uloge NVO-a, sindikata, medija. u izgradnji civilnog društva.
- Jula 1999. FGT organizuje međunarodnu konferenciju pod nazivom "Kako do stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi", na kojoj akteri polotičke alternative iz regiona iznose svoje stavove o Paktu o stabilnosti u Jugoistočnoj Evropi.
- Od 1996. FGT ima veoma uspješnu saradnju sa Olof Palme Centrom iz Stokholma, uz čiju pomoć organizuje mnogo aktivnosti koje za cilj imaju demokratizaciju i izgradnju civilnog društva u BiH. U okviru zajeničkog projekta pod imenom NGO inkubator u toku 2000. i 2001. godine, FGT je pomogao rad i osnaženje tri NVO-a: Budućnost Modriča, Milićanin Milići i Forum građana iz Gradačca. U 2002. saradnja sa OPC-om se nastavlja kroz realizaciju projekta "Glas građana" koji ima za cilj ostvarenje prava, obaveza i odgovornosti građana u odnosu na vlasti i obratno, te uspostavljanje i afirmaciju dijaloga između građana i lokalnih organa vlasti.
- U toku 1999., 2000. i 2001. godine FGT organizuje veliki broj Okruglih stolova i Javnih tribina na različite teme (ljudska prava, povratak, privatizacija, ekonomska situacija.) širom BiH-Bijeljina, Drvar, Višegrad, Livno, Sarajevo, Banja Luka...
- Od Osnivačke skupštine Citizens Pacta za Jugoistočnu Evropu, juli 2000,, koji ima za cilj da promoviše, razvije i organizuje (implementira) modele regionalne ko-operacije od strane lokalnih NVO-a i Općina privrženih stabilnosti, miru i demokratiji, Forum građana Tuzle je bio aktivno uključen u rad ove nevladine organizacije.
- U toku 2002. i 2003. godine FGT u saradnji sa IKV-om i partnerskim organizacijama: hCa Banja Luka, CGS Livno i hCa Tuzla, realizira projekat pod nazivom "Kako integrisati BiH, kako integrisati BiH u Evropu". Glavni zadatak projekta je integracija BiH na svim nivoima a osnovni ciljevi su: inicirati široku bh diskusiju o bh unutrašnjoj integraciji, informisati bh građane o procesu evropske integracije, različitim evropskim institucijama kao i uslovima za prijem BiH u Vijeće Evrope i praćenje ispunjavanja uslova nakon prijema u Vijeće Evrope, te inicirati debatu o ulozi građana u integracionom procesu i uspostaviti kampanje i projekte na oderđene teme.
- Kroz projekat pod nazivom "Jačanje civilnih aktivnosti na lokalnom nivou", finansiran od NED-a, FGT je početkom 2003. godine pokrenuo jačanje dijaloga između građana i lokalne administracije kao i administracije na višim nivoima vlasti u nekoliko gradova BiH sa opštim ciljem jačanja demokratskih procesa i demokratizacije institucija društva, zaštite ljudskih prava i sloboda građana te transparentnosti, efikasnosti, profesionalnosti i kvaliteta rada javne administracije i usluga lokalne uprave i uprave u cjelini u BiH.
- Pri Forumu građana Tuzle djeluje i omladinska grupa pod nazivom Urbana kultura koja okuplja mlade ljude koji žele da se aktivno uključe u rad nevladinih organizacija i život lokalne zajednice. Uz pomoć partnerske organizacije ABF iz Gőteborga iz Švedske u toku 2002-2003. godine radili su na realizaciji projekata koji su imali za cilj razvijanje diskusionih grupa među mladima, angažovanje mladih na suzbijanju narkomanije i edukaciju mladih iz oblasti građanskog društva i ljuskih prava.

ČLANSTVO

Članom FGT može postati svaki građanin Tuzle, bez obzira na starosnu, polnu, religijsku, političku, nacionalnu ili socijalnu pripadnost. U aktivnosti FGT članovi se uključuju na osnovu vlastitih sklonosti, želja i mogućnosti.

 

 


 
 
 
 
Forum
 
 
- Jingl za projekat No1 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No2 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No3 - mp3 750 kb
 
 
 
 
Forum građana Tuzle - Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla; tel/fax +387 35 258 075, 258 079; e-mail: forum_tz@bih.net.ba
 
Početna    O nama    Projekti    Publikacije   Izvještaji    Arhiva    Kontakti