Nada Mladina, član

Rođena 1947. godine u Tuzli. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Tuzli. Medicinski fakultut završila 1970 godine u Zagrebu, nakon čega obavlja ljekarski staž u medicinskom centru u Tuzli. Specijalizaciju iz pedijatrije obavila je u Dječijoj bolnici u Tuzli. Posljednju godinu specijalizacije obavila je u Institutu za majku i djete u Zagrebu, gdje je završila postdiplomski studij "Zaštita zdravlja majke i djeteta", te specijalizirala 1978. godine na Sveučilištu u Zagrebu. Nakon položenog specijalističkog ispita raspoređena na mjesto rukovodioca odjela intenzivne i terapije dječije bolnice, a kasnije Klinike u Tuzli.

Na početku rata , zajedno sa nekolicinom prijatelja dječe osnovala Humanitarnu nevladinu organizaciju " Naša djeca Tuzla ", koja je iskazala visok nivo aktivnosti u zbrinjavanju osnovnih potreba djece , posebno prognanika , ranjenih i bolesnih , izmeđ ostalog obezbjeđenjem liječenja i izvan granica Bosne i Hercegovine .

1999. godine na konkursu "Žena 21" dobila je srebrni broš za oblast medicine.

Veoma aktivna u Forumu građana Tuzle , čija je i dopredsjednica , sa nizom aktivnosti na očuvanju multietničkog principa života u gradu Tuzli i Bosni i Hercegovini .


Željko Rička, član

Rođen 13.6.1955. godine u Tuzli . Srednju školu završio u Tuzli . Magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu (1996) i Ekonomskom fakultetu u Beogradu (1997). Od 1992. Godine radio kao direktor Komercijalne banke u Tuzli. Govori Engleski i Ruski jezik.


Azra Miletić, član

Rođena 15.11.1953. godine u Jajcu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Tuzli, diplomirala na Pravnom fakultutu 1976. godine. Prvo zaposlenje u Okružnom sudu u Tuzli, kao sudijski pripravnik, a nakon položenog pravosudnog ispita radila u Opštinskom sudu u Lukavcu od 1978. do 1985. godine. Od 1985. do 1996. radila kao sudija Višeg suda u Tuzli. Od 1.4.1996. radi kao advokat.

Član je Foruma građana Tuzle i njegovog Glavnog odbora , a pored toga i predsjednica Odbora za zaštitu ljudskih prava od 1995. godine .


Sejfudin Vrabac, član

Rođen je 15.05.1955. godine u Tuzli. Osnovnu i srednju školu završio je u Tuzli. Na odsjeku za geologiju, Rudarsko-geološkog fakulteta u Tuzli, diplomirao je 1978. Godine. Magistarski rad iz geologije odbranio je na istom fakultetu pod mentorstvom Akademika Ivana Sokoliča 1986. Godine, kao i doktorsku disertaciju 1990. Godine. Sada radi kao vanredan porofesor na Rudarsko-geološkom fakultetu u Tuzli na Katedri za geologiju.

Član je Foruma gradana od njegovog osnivanja. Početkom 1995. Godine izabran je za člana Glavnog odbora Foruma građana Tuzle.


Ante Raos, član

Rođen 05.09.1931. godine u makedonskom selu Gari, općina Debar. U Tuzli živi od 1942. godine. Završio Tehnološki fakultet (1958), magistrirao (1967) i doktorirao (1970). Istaknuti privrednik. Od ukupnog 41-godišnjeg radnog staža, između ostalih rukovodnih funkcija u privredi, 21 godinu bio na čelu KHK u Lukavcu i "Sodaso" i Tuzli. Ima zvanje vanrednog profesora na Tehnološkom fakultetu u Tuzli. Bio prvi predsjednik Foruma građana Tuzle. Takođe bio prvi predsjednik menadžera BiH. Član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99. Aktivno učestvuje u radu Društva "Hrvatski dom" i Kluba "Ivan Mažuranić". Član Upravnog odbora Soroši fondacije Otvoreno društvo BiH. Bio aktivan sportista i sportski radnik. Bio predsjednik Fudbalskog saveza i saveza zajednica za fizičku kulturu SR BiH. Bio član Upravnog odbora fudbalskog saveza Jugoslavije. Bio predsjednik zajednica prvoligaša ex Jugoslavije. Danas je član OK BiH. Dobio veliki broj odlikovanja i priznanja.

 

Forum gradjana Tuzle - Forum of Tuzla Citizens Odbor

 
 
 
Forum
 
 
- Jingl za projekat No1 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No2 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No3 - mp3 750 kb
 
 
 
 
 
Forum građana Tuzle - Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla; tel/fax +387 35 258 075, 258 076, 258 079; e-mail: forum_tz@bih.net.ba
 
Početna    O nama    Projekti    Publikacije   Izvještaji    Arhiva    Kontakti