Projekat: Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
(Projekat implementira Asocijacija agencija lokalne demokratije iz Francuske u saradnji sa Agencijom lokalne demokratije Mostar, Forumom građana Tuzle, DON Prijedor, Centrom za lokalni razvoj Breza, Demokratskim centrom Nove nade Bihać, Agencijom lokalne demokratije Zavidovići, Agencijom lokalne demokratije Subotica i Agencijom lokalne demokracije Osijek)

Više o projektu:

Svrha projekta je da promoviše demokratsku ulogu nevladinih organizacija u podsticanju učešća građana u javnom i političkom životu na lokalnom nivou putem usvajanja i primjene sporazuma o saradnji javnog i civilnog sektora.

Glavni ciljevi dvogodišnjeg projekta su:
. Podrška unapređenju organizacijskih i upravljačkih kapaciteta Nvo-a koje su uključene u promociju demokratskog upravljanja na lokalnom nivou
. Podrška lokalnim inicijativama koje promovišu demokratske potencijale organizacija civilnog društva i njihovu ulogu u dobrom lokalnom upravljanju
. Podsticaj umrežavanju sektorskih nevladinih organizacija na lokalnom i regionalnom nivou u Bosni i Hercegovini
. Unapređenje informisanisti i jačanje javne svijesti o evropskim standardima dobrog lokalnog upravljanja i učešća građana u odlučivanju
. Podsticaj unapređenju međusektorske saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini kao i umrežavanju sa partnerima u drugim IPA zemljama i zemljama članicama Evropske unije.

Glavne aktivnosti projekta su grupisane u sljedeće komponente:
. Akcije podizanja svijesti: sadrže tematsku konferenciju u Tuzli na početku projekta; organizovanje lokalnih kampanja podizanja svijesti je podrška efikasnoj implementaciji sporazuma o saradnji na opštinskom nivou u Tuzli, Mostaru, Bihaću, Brezi, Zavidovićima i Prijedoru; serije internet i medijskih kampanja; lokalne javne debate; štampanje promotivnog materijala projekta; elektronski bilten, Priručnik o dobrim praksama, štampanje šest NVO adresara, završna konferencija i NVO sajam u Mostaru.
. Komponenta izgradnje kapaciteta uključuje četiri dvodnevna trening seminara za lokalne NVO-e i lokalne vlasti na teme strateškog planiranja, upravljanja projektnim ciklusom, vještina zagovaranja, komunikacije i odnosa sa javnosti.
. Razmjena dobrih lokalnih praksi uključuje četiri dokumentarna filma: zona dobrog lokalnog upravljanja u implementaciji lokalnih sporazuma o saradnji i promociji NVO-a koji zagovaraju razvoj demokratije na lokalnom nivou; jednu studijsku posjetu kolega iz EU, te okrugli sto sa lokalnim zainteresiranim stranama u Bosni i Hercegovini o dobrom upravljanju i učešću građana u donošenju odluka i izradi politika; regionalno umrežavanje i izgradnja partnerstva koje će povezati OCD i vlasti.

 
     
  - Kliknite ovdje za preuzimanje Elektronskog biltena 1 (PDF -2,36 MB)
     
  - Kliknite ovdje za preuzimanje Elektronskog biltena 2 (PDF -3,56 MB)
     
  - Kliknite ovdje za preuzimanje Elektronskog biltena 3 (PDF -1,20 MB)
     
  - Kliknite ovdje za preuzimanje Elektronskog biltena 4 (PDF -2,20 MB)
     

- Tuzla- Prijedor-Zavidovići


Arhiva projektnih aktivnosti

 
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
Zbornik radova - PDF
Dvogodišnji projekat Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstva smo realizovali u saradnji sa osam organizacija civilnog društva i isto toliko lokalnih samouprava, uz učešće velikog broja predstavnika civilnog sektora i opština u Bosni i Hercegovini. Organizacije partneri, kao i brojni učesnici programa obuke, lokalnih tribina i tematskih konferencija isticali su značaj primene opštinskih memoranduma i lokalnih partnerstava kao preduslova demokratskog razvoja, efikasnijeg i transparentnijeg upravljanja, i na taj način umnogome sami doprineli ostvarenosti ciljeva celokupnog projekta.
Ova publikacija pripremljena je kao zbornik lokalnih praksi u kojima su inicijatori promene organizacije civilnog društva koje dugi niz godina deluju u svojim opštinama. Kliknite ovdje ili na dugme ispod kako bi preuzeli Zbornik radova.
 

Javni poziv za dostavljanje pisanih priloga: Opštinski sporazumi o saradnji sa civilnim sektorom u BiH - od memoranduma razumijevanja do lokalne prakse
"Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo" je dvogodišnji projekat koji ima za cilj da pomogne u osnaživanju demokratske uloge NVO-a u unapređivanju učešća građana u lokalnim politikama/donošenju odluka kroz promovisanje efikasne implementacije opštinskih sporazuma o saradnji i sektorskih Nvo-a na teritoriji Bosne i Hercegovine.
Lokalne organizacije civilnog društva koje učestvuju u akcijama zagovaranja i implementacije opštinskih sporazuma o saradnji, lokalne istraživačke grupe, te eksperti iz oblasti lokalne samouprave pozivaju se da dostave svoje pisane radove. Radovi bi trebali da se tematski uklope u sljedeće kategorije koje se podudaraju sa glavnim poglavljima publikacije koja će biti objavljena u okviru ovog projekta, te sa tematskim radionicama završne konferencije. Odabrani radovi će biti objavljeni i prezentirani na međunarodnoj konferenciji koja će se održati u Mostaru krajem aprila 2013. godine.
Kompletan Javni poziv možete preuzeti klikom ovdje

 

Poziv za trening na temu: Advocacy skills development - Razvoj vještina pregovaranja
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas da prisustvujete na treningu na temu "Advocacy skills development"- "Razvoj vještina pregovaranja" u okviru projekta "Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo", koje će se održati u periodu od 10. do 12.oktobra 2012. godine, u hotelu "Piramida Sunca" Visoko.
Ovaj trening je sljedeći u nizu treninga za jačanje kapaciteta civilnog društva predviđenih projektom regionalne saradnje: Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo. Vodeći partner projekta je Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA), dok su ostali partneri članovi ALDA mreže iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije - Agencije lokalne demokratije Mostar, Zavidovići, Osijek i Subotica, kao i Forum građana Tuzla, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Bihać, lokalne nevladine organizacije koje učinkovito doprinose lokalnom demokratskom razvoju i implementaciji opštinskih ugovora o saradnji.
Kliknite ovdje kako bi preuzeli program i registracijski formular.

 

Trening za predstavnike mreža nevladinih organizacija u Sarajevu
Predstavnici organizacija koje implementiraju projekt "Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo" imali su priliku prisustvovati radionici koju je organizovao TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations) BiH u sklopu svojih aktivnosti podrške nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, na temu "Smjernice/Monitoring komponenta za osam mreža podržanih u sklopu nacionalnog IPA 2009 programa". Radionica je održana u Sarajevu u periodu od 13.-14. februara 2013. godine, a vodio ju je Mladen Majetić iz Hrvatske. Kompletan kratki sa radionice možete preuzeti klikom ovdje

 
Trening za predstavnike mreža nevladinih organizacija u Sarajevu
TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations) BiH

U sklopu svojih aktivnosti podrške nevladinim organizacijama u Bosni i Hercegovini, TACSO (Technical Assistance for Civil Society Organisations) BiH organizuje radionice na temu "Smjernice/Monitoring komponenta za osam mreža podržanih u sklopu nacionalnog IPA 2009 programa", koje će se održati u Sarajevu u periodu od 13. do 15. februara 2013. godine.
Radionicama je prethodilo istraživanje provedeno među svim aktivnim sudionicima iz umreženih organizacija, a namjenjene su predstavnicima formalnih i neformalnih mreža nevladinih organizacija čiji su projekti finansirani u sklopu IPA 2009 Support to Issue Based NGO Networks programa.
Jedan od tih projekata je i Civil Society in Action for Dialogue and Partnership, u kojem je vodeći partner ALDA - Asocijacija agencija lokalne demokracije, dok su drugi partneri članovi ALDA mreže iz BiH, Hrvatske i Srbije- Agencije lokalne demokratije iz Mostara, Zavidovića, Osijeka i Subotice, te Forum građana Tuzla, Centar za lokalni razvoj Breza, DON Prijedor i Nove nade Bihać.
Pet predstavnika partnera u ovom projektu imati će priliku predstavljati mrežu organizacija koje implementiraju ovaj projekt, a to su Dženana Dedić (LDA Mostar), Amra Hadžimehmedović (Nove Nade Bihać), Murisa Marić (DON Prijedor), Alen Smajić (CLR Breza) i Jasna Zvekić (LDA Zavidovići).
Ovaj događaj bit će prilika da učesnici razmjene dosadašnja iskustva vezana za umrežavanje i aktivnosti mreža nevladinih organizacija, ali i stvore jasniju sliku mogućnosti koje stoje pred njihovim organizacijama u budućnosti.
 
 
 
 
 
 
Forum
Tuzla
Prijedor - Zavidovići

 
- Jingl za projekat No1 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No2 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No3 - mp3 750 kb
 
 
 
Forum građana Tuzle - Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla; tel/fax +387 35 258 075, 258 076, 258 079; e-mail: forum_tz@bih.net.ba
 
Početna    O nama    Projekti    Publikacije   Izvještaji    Arhiva    Kontakti